СЭЗИС-ийн цахим хуудас    |    Цахим сургалт    |    Нэвтрэх
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР      |       МЭРГЭШСЭН ЗЭРГИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
ЭЕШ-д бэлтгэх ухаалаг цахим зөвлөх үйлчилгээ 6 долоо хоног 2018.04.27 - 2018.06.15 Бүртгүүлэх 2018.05.04
Орой 2-2.5 жил 2018.04.27 - 2018.08.25 Бүртгүүлэх 2018.09.03
Бямба 2-2.5 жил 2018.04.27 - 2018.08.25 Бүртгүүлэх 2018.09.08
Эчнээ ухаалаг цахим 2-3 жил 2018.04.27 - 2018.08.25 Бүртгүүлэх 2018.09.08
Эчнээ 2-3 жил 2018.04.27 - 2018.10.01 Бүртгүүлэх 2018.10.08
Өдөр, хамтарсан хөтөлбөр 4 жил 2018.06.20 - 2018.07.02 Бүртгэл эхлээгүй 2018.08.24
       
13381, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5

Ш/х: Улаанбаатар-49

7015 8818, 451956
457701
7000 8083
7015 8812
7015 0261
7015 8802, 452739
7000 8084
7000 8198
Холбоо барих утас

Өдрийн болон хамтарсан хөтөлбөр
Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)
Зочлох үйлчилгээ, аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөр
Шаталсан сургалтын хөтөлбөр
Орой, эчнээ хөтөлбөр
Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр
Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр
Олон нийтийн сүлжээ

facebook.com/UFEinfo