АНХААР:
  • Анкетийг үнэн зөв бөгөөд крилл үсгээр бөглөнө үү. Зөвхөн "Англиар" хэсэгт латин үсгээр бөглөнө үү.
  • Цээж зураг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, эсээ болон англи хэлний мэдлэгийн түвшинг системд оруулахдаа харгалзах хэсэгт байгаа "Choose File" товч дээр дарж файлаа зааж өгнө.
  • Цээж зураг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, англи хэлний батламж зөвхөн .jpg, .jpeg аль эсвэл .png өргөтгөлтэй зураг төрлийн файл оруулах ёстойг анхаараарай.
  • Эсээ зөвхөн .doc , .docx аль эсвэл .pdf өргөтгөлтэй файл оруулах ёстойг анхаарай.
  • *-р тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх шаардлагатай.


ОЛОН УЛСЫН УХААЛАГ ЦАХИМ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
Хөтөлбөр :
*
 
Суралцах мэргэжил :
*
 
Цээж зураг :
*
 
ИҮ-ийн хуулбар :
*
 
Эсээ :
*
 
Англи хэлний мэдлэгийн түвшин :
*
 
ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог :
*
 
Хүйс :
*
 
Боловсролын статус :
*
 
Эцэг /эх/-ийн нэр :
Англиар : *
 
Өөрийн нэр :
Англиар : *
 
Төрсөн он, сар, өдөр :
Регистр : *
 
Яс үндэс :
*
 
Үндсэн захиргаа :
*
 
Одоогийн оршин суугаа хаяг :
*
 
Үндсэн захиргаагаар оршин суугаа хаяг :
*
 
Харилцах утас :
Гэр :

Ажил :

Гар утас :
*,
 
Имэйл :
*
 
БОЛОВСРОЛ
Бүрэн дунд сургууль :
 Гэрчилгээ №: Төгссөн он: *
 
Их, дээд сургууль :
Мэргэжил : Диплом №: Төгссөн он:
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
Та хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх :
*
 
Байгууллагын нэр :
Албан тушаал :
 ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ ХҮМҮҮС
Овог нэр :
*
 
Таны юу болох :
*
 
Холбоо барих утас :
*
 
Имэйл хаяг :
*
 
 
 
БУСАД
Та манай хөтөлбөрийн элсэлтийн тухай мэдээллийг ямар сувгаар авсан бэ? :
*
 
Сургалтын төлбөр төлөх хэлбэр :