Санхүү эдийн засгийн   их сургуулийн элсэлт
 
Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Докторын зэрэг олгох хөтөлбөр Мэргэшсэн зэрэг олгох хөтөлбөрүүд
Хэлбэр Хөтөлбөр Суралцах хугацаа (жил) Бүртгэл Бүртгүүлэх Суралцаж эхлэх огноо
Өдөр ЭЕШ-д бэлтгэх ухаалаг цахим зөвлөх үйлчилгээ 6 долоо хоног 2018.04.27-ы өдрөөс Бүртгүүлэх 2018.05.04
Өдөр Өдрийн хөтөлбөр 4 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Өдөр Хамтарсан хөтөлбөр 2 + 2 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Өдөр АССА хөтөлбөр /ОУ-ын мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл/ 4 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Өдөр Зочлохуйн үйлчилгээний менежментийн хөтөлбөр 4 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Өдөр Шаталсан сургалттай хөтөлбөр 1 + 3 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Орой Шаталсан сургалттай хөтөлбөр 1 + 3 - Бүртгүүлэх 2018.09.01
Орой Оройн хөтөлбөр 2 / 2.5 2018.08.25 хүртэл Бүртгүүлэх 2018.09.03
Эчнээ Бямба гаргийн хөтөлбөр 2 / 2.5 2018.08.25 хүртэл Бүртгүүлэх 2018.09.08
Эчнээ Цахим ухаалаг хөтөлбөр 2.5 / 3 2018.04.30 хүртэл Бүртгүүлэх 2018.05.05
Эчнээ Эчнээ хөтөлбөр 2 / 2.5 - Бүртгүүлэх -
Эчнээ Олон улсын ухаалаг цахим хөтөлбөр /Итали улсын Унинетуно их сургуультай хамтарсан/ 3 Нээлттэй Бүртгүүлэх
Өдөр Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургууль 4 Нээлттэй Бүртгүүлэх 2017.09.01
 
Мэдээ, мэдээлэл
Шинэ
2018-04-19
 
Элсэлтийн журам
Шинэ
2018-2019 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам удахгүй гарна.
2018-03-23; 09:39